کلیدواژه‌ها = جنسیت
تعداد مقالات: 8
1. در تقاطع جنسیت و ملیت: مادران افغانستانی و آموزش فرزندان

دوره 19، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 36-66

ستاره هاشمی؛ بهرنگ صدیقی


2. جنسیت و اتوبیوگرافی: ظرفیت‌های بدیل روایت تجربه زنانه

دوره 15، شماره 1، بهار 1393، صفحه 65-91

محمدسعید ذکایی؛ کیوان توانای منافی


3. جنسیت و حق به شهر: آزمون نظریة لوفور در تهران

دوره 15، شماره 1، بهار 1393، صفحه 116-141

لادن رهبری؛ محمود شارع‌پور


5. جنسیت و حق به شهر: آزمون نظریة لوفور در تهران

دوره 14، شماره 1، بهار 1392، صفحه 116-141

لادن رهبری؛ محمود شارع‌پور


6. جنسیت و اتوبیوگرافی: ظرفیت‌های بدیل روایت تجربه زنانه

دوره 14، شماره 1، بهار 1392، صفحه 65-91

محمدسعید ذکایی؛ کیوان توانای منافی


8. برابری گرایی جنسیتی در میان دانشجویان و متغیرهای زمینه ای و نگرشی مرتبط با آن

دوره 7، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 3-40

سید حسن سراج زاده؛ فاطمه جواهری