مرور کتاب: بازخوانی کتاب: دریغ است ایران که ویران شود

فاطمه جواهری

دوره 18، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 165-172

چکیده
  مشخصات کتاب: فرامرز رفیع­پور (1393) دریغ است ایران که ویران شود، نشر انتشار کندوکاوها و پنداشته­ها(1360)؛ جامعه روستایی و نیازهای آن (1364)؛ سنجش گرایش روستائیان به­جهاد سازندگی و عوامل مؤثر بر آن (1372)؛ وسائل ارتباط جمعی وتغییر ارزش­های اجتماعی (1375)؛ جامعه، احساس، موسیقی(1375)؛  توسعه وتضاد(1376)؛ آناتومی جامعه(1377)؛ آنومی یا آشفتگی ...  بیشتر

مرور کتاب: جهت گیری‌های آیندۀ توسعۀ اجتماعی (گردآوری و تدوین: جیمز میجلی و مانوهار پاوار)

مهدی ابراهیمی

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 145-155

چکیده
  آیا می­توان ادعا کرد که توسعۀ اجتماعی[1] در مواجهه با مسائل اجتماعی کشورهای درحال­توسعه عملکرد درخوری داشته است؟ تفاوت­های بین­المللی شگرف در زمینۀ مراقبت بهداشتی، آموزش و مسکن در کنار دسترسیِ کاملاً نابرابر به خدمات اجتماعی در داخل کشورها را چگونه می­توان توجیه کرد؟ اگرچه توسعۀ اقتصادی و بهزیستیِ اجتماعی پیوند نزدیکی با ...  بیشتر