1. شاخص‌های روش‌شناسی وبر در شناخت مسایل اجتماعی ایران

بتول محمودمولائی‌کرمانی؛ حسین میرزایی؛ مجتبی میرزایی

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 100-113

http://dx.doi.org/10.22034/jsi.2020.43314

چکیده
  وبر تلاش نمود که ضمن تاکید سنت ایده‌آلیستی آلمانی بر ذهن، آن را به­رویکرد اثباتی و پوزیتویستی نیز پیوند زند. روش‌شناسی وبر، به­شیوه تفهمی و تفسیری به­رفتار انسان می‌پردازد و چه بسا از نظر وبر، کردار، زمانی رفتار انسانی محسوب می‌شود که دارای ویژگی و مشخصه عقلانیت باشد. در روش‌شناسی وی ویژگی‌های رفتار انسانی زمانی قابل بررسی ...  بیشتر