کلیدواژه‌ها = گفتمان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی جامعه‌شناختی گفتار عامیانه در خرده فرهنگ جوانان

دوره 16، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 73-106

علی رجبلو؛ زهرا علیخانی


3. تبیین جامعه‌شناختی تحول گفتمان مجمع روحانیون مبارز طی دو دهه 1367-1388

دوره 14، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 149-178

محمد حسین پناهی؛ هادی خانیکی؛ سعیده امینی