تحلیل محتوای قطع‌نامه‌های دوره انقلاب (از شهریور تا 22 بهمن )1357

اسماعیل حسن‌زاده

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1386، ، صفحه 7-41

چکیده
  قطع‌نامه‌ها یکی از منابع مهم تاریخ انقلاب اسلامی است که، به‌دلیل جنبه‌های کاربردی‌اش در دوران تحولات انقلابی، ارزش داوری و غرض‌ورزی در آن‌ها راه نیافته است. تحلیل قطع‌نامه‌ها در کنار سایر منابع مشابه، همچون دیوار نوشته‌ها و شعارها، می‌تواند ابعاد جدیدی را در مطالعات انقلاب اسلامی بگشاید. با توجه به ارزش تاریخی این دسته از ...  بیشتر

بازتاب انقلاب اسلامی ایران در نظریه های انقاب:تولد و شکل گیری نسل چهارم تئوری های انقلاب

محمد باقر خرم شاد

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1383، ، صفحه 86-123

چکیده
  انقلاب اسلامی ایران دارای چه تاثیر و بازتابی در نظریه های انقلاب بوده است؟این سوالی است که مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به آن است.پس از سیری گذارا به نظریات انقلاب در زمان وقوع انقلاب اسلامی ایران که با استناد به دو اثر مهم جک  گلدستون (1980) و ستان تیلور(1984) صورت می گیرد،نویسنده یازتاب این انقلاب را در دو حوزه پی می گیرد : بازتاب انقلاب ...  بیشتر