کلیدواژه‌ها = دموکراسی
تعداد مقالات: 8
1. کاریزما و شبه کاریزما مروری انتقادی بر نظریه‌ سیاستِ کاریزماتیک وبر

دوره 20، 3 (دومین ویژه نامه ماکس وبر)، پاییز 1398، صفحه 119-141

مهسا اسداله‌نژاد


3. جهانی شدن، دموکراسی و جنبش‌های دموکراتیک در ایران

دوره 14، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 52-89

سیدامیرمسعود شهرام ‏نیا


4. تحلیل فازی رابطه سرمایه اجتماعی و دموکراسی مطالعه تطبیقی بین کشوری (2010-1990)

دوره 14، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 3-29

علی ساعی؛ مریم زارعیان؛ ابراهیم خدایی


5. مطالعه بین کشوری اعتماد: جامعه محوری در مقابل نهادمحوری

دوره 13، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 60-89

محمود شارع پور؛ محمد فاضلی؛ الهه اقراریان


6. گفتمان های جامعهً مدنی در کشورهای اسلا می- عربی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 106-140

محمد تقی سبزه ای


7. هویت جمعی و نگرش به دموکراسی در ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 3-37

محمد عبداللهی؛ محمد عثمان حسین بر


8. کند و کاوی در ابعاد و گستره مفهوم دموکراسی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 147-170

طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی