کلیدواژه‌ها = هویت ملی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی رابطه هویت ملی و احساس امنیت اجتماعی در میان شهروندان بالاتر از 18 سال شهر تهران

دوره 16، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 36-59

علی رجبلو؛ افسانه کمالی؛ فاطمه رازکردانی شراهی


2. تأثیر سبک زندگی بر هویت قومی (مطالعه نمونه‌ای در استان لرستان )

دوره 16، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 65-92

نورالدین اله‌دادی؛ محمدجواد زاهدی؛ هوشنگ نایبی؛ شهناز صداقت‌زادگان


3. تجربه‌ گردشگری و هویت ملی مورد مطالعه: شهروندان شهر شیراز

دوره 14، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 57-78

ملیحه شیانی؛ سمیه هاشمی


4. نسبت هویت ملی با هویت قومی در میان اقوام ایرانی

دوره 9، 3,4، پاییز 1387، صفحه 143-164

ابراهیم حاجیانی


5. تأثیر احساس محرومیت نسبی بر هویت قومی و هویت ملی مطالعه موردی: اعراب استان خوزستان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 122-140

عبدالرضا نواح؛ سید مجتبی تقوی‌نسب