بررسى نقش خانواده در جامعه پذیرى ورزشى

سید ضیاء هاشمى؛ رامین مرادى

دوره 11، شماره 4 ، آبان 1389، ، صفحه 141-164

چکیده
  مطالعه پیرامون ورزش از دهه 1960 مورد توجه جامعه‌شناسان قرار گرفته است. در این حوزه به مسائل متنوعى ازجمله خشونت در ورزش، اقتصاد و ورزش، سیاست و ورزش و بسیارى دیگر از مسائل پرداخته مى‌شود. در این مقاله ما به بررسى مسائل مربوط به جامعه‌پذیرى ورزشى پرداخته‌ایم و بحث خود را روى عواملى متمرکز کرده‌ایم که سبب ورود فرد و ادامه فعالیت‌اش ...  بیشتر

گسترش نقش زنان در جهت حمایت شغلی-خانوادگی

امیر رستگار خالد

دوره 6، شماره 4 ، دی 1384، ، صفحه 126-165

چکیده
  حمایت های شغلی -خانوادگی برای زنان شاغل عامل مهمی در جهت تثبیت نقش های اجتماعی آنها محسوب می شود و بدون آن برای این گروه از زنان بهره مندی از فواید ترکیب نقش و مقابله با فشارهای روانی-اجتماعی ناشی از نظام گسترش یافته نقش ها ،به ندرت میسر است.در این پژوهش سعی شده است تا با پاسخ به چند سوال،سازوکار حمایت اجتماعی در این زمینه توضیح داده ...  بیشتر