الگوی رابطه دین و دولت در ایران عهد آل‌بویه

هادی نوری؛ محمد بشردوست اطاقور؛ سید هاشم موسوی

دوره 21، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 122-145

https://doi.org/10.22034/jsi.2020.244002

چکیده
  دولت آل‌بویه به‌دلیل تقید به آیین تشیع و نگاه مداراگرایانه نسبت به دیگر ادیان جامعه از جایگاه ویژه در تاریخ اجتماعی ایران برخوردار است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که «الگوی تاریخی رابطه دین و دولت در ایران عهد آل‌بویه از چه منطق نظری پیروی می‌کند؟». در راستای این هدف، از روش مطالعه موردی و روش گردآوری اطلاعات اسنادی برای ...  بیشتر

تحلیل جامعه‌شناختی گرایش به دموکراسی در بین شهروندان تهرانی

سید مهدی مرشدی اصطهباناتی؛ سیف اله سیف اللهی؛ منصور وثوقی

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 3-28

https://doi.org/10.22034/jsi.2019.37912

چکیده
  دموکراسی از موضوع‌های اصلی مورد توجه در جامعه‌شناسی معاصر است. در همین راستا تحقیق موجود به تحلیل جامعه‌شناختی گرایش شهروندان تهرانی به دموکراسی پرداخته است. گرایش به دموکراسی با توجه به ابعاد فرصت‌های برابر اجتماعی- سیاسی، آزادی‌های اجتماعی- سیاسی و سکولاریسم مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق پیمایش است و برای انجام نمونه‌گیری ...  بیشتر