کلیدواژه‌ها = زنان
تعداد مقالات: 8
1. بررسی تجارب زیسته اقدام به خودکشی زنان شهر ایلام با رویکرد روشی نظریه مبنایی

دوره 18، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 82-107

زهرا رضایی نسب؛ محمدتقی شیخی؛ فاطمه جمیلی کهنه شهری


2. کنکاشی جامعه شناختی در مفاهیم و شیوه‌های درمان سنتی ناباروری زنان: تحلیل کمی و کیفی

دوره 18، شماره 1، بهار 1396، صفحه 131-157

سیده زهره بزرگ نژاد شیاده؛ امیر ملکی


3. احساس ناامنی زنان در فضاهای شهری در شهر مشهد

دوره 18، شماره 1، بهار 1396، صفحه 69-98

حسین اکبری؛ احمد میرمحمدتبار


4. فراتحلیل مطالعات انجام شده پیرامون خشونت علیه زنان

دوره 15، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 153-177

عالیه شکربیگی؛ رضا مستمع


6. زنان، مزاحمت و واکنش : بررسى‌تجربه دختران دانشجودرباره مزاحمت‌هاى خیابانى‌و واکنش به آن

دوره 12، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 61-91

محمدتقى ایمان؛ الهام یوسفى؛ مرتضى حسین‌زاده (کاسمانى)


7. گسترش نقش زنان در جهت حمایت شغلی-خانوادگی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 126-165

امیر رستگار خالد