1. رویکرد اجتماعی به اشتغال زنان در ایران

یعقوب فروتن؛ مینا شجاعی قلعه نی

دوره 20، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 33-47

http://dx.doi.org/10.22034/jsi.2019.47868

چکیده
  روند فزاینده میزان اشتغال زنان و مشارکت آنان در بازار کار یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های جوامع معاصر محسوب می‌گردد به‌طوری‌که از آن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین جلوه‌های "انقلاب در نقش‌های جنسیتی" یاد می‌شود. بررسی و تبیین تاریخی روند شتابان اشتغال زنان در جهان نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر آن، افزایش نگرش مثبت نسبت به اشتغال ...  بیشتر

2. سنخ‌شناسی زیارت؛ مطالعه‌ای در میان زایران حرم رضوی

محمدرضا پویافر

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 78-107

http://dx.doi.org/10.22034/jsi.2019.37915

چکیده
  در جامعهشناسی ‌دین، مطالعه شاخص‌ها و گونه‌های دین‌ورزی و تجارب دینی اهمیت ویژه دارد. بر این اساس، تمایز بین گونه‌های مختلف زیارت و به‌بیان دیگر، سنخ‌شناسی انواع تجربه‌های زیارت، محور اصلی این مطالعه تجربی کیفی بوده‌است. برای این مطالعه، از تکنیک مصاحبه و مشاهده میدانی استفاده شده است. 28 مصاحبه با زایران حرم امام رضا (ع) انجام ...  بیشتر

3. واکاوی رابطة هویّت ملّی و میزان دین‌داری در مناطق در حال گذار (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج)

اصغر میرفردی؛ عبدالله ولی‌نژاد

دوره 18، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 158-183

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی و تحلیل رابطة هویّت ملّی و میزان دین‌داری دانشجویان دانشگاه یاسوج، با استفاده از تلفیق نظریة هویّت گیدنز، نظریة خود آینه­­سان کولی و برجستگی هویّتی استرایکر انجام شده است. بر اساس فرمول لین (1976)، حجم نمونه 400 نفر محاسبه؛ که با روش نمونه­گیری تصادفی از نوع طبقه­ای چند مرحله­ای، انتخاب و مورد مطالعه ...  بیشتر