1. بررسی گذر از اتوپیای هزاره‌ای بابیه به اتوپیای جدید توسط سفرنامه‌های ایرانیان از فرنگ بر مبنای آرای کارل مانهایم

فرامرز معتمددزفولی؛ حسن محدثی گیلوایی؛ علی زاهد

دوره 21، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 71-94

http://dx.doi.org/10.22034/jsi.2020.244000

چکیده
  هدف اصلی مقاله حاضر بررسی چگونگی گذار جامعه ایران از اندیشه‌های اتوپیایی هزاره‌ای بابیه به سوی اندیشه­ های اتوپیایی آزادی­ خواهانه است. اندیشه‌هایی که به شکل­ گیری مقدمات جامعه­ شناختی و معرفتی جنبش مشروطیت کمک نمودند. برای پیگیری این هدف با کمک از ایده­ آل تایپ­ های چهارگانه کارل مانهایم که پیرامون شکل­ گیری اتوپیای ...  بیشتر

2. مطالعۀ پدیدارشناختی اقدام به خودکشی در شهر آبدانان ایلام

امید قادرزاده؛ کامیار پیری

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 3-29

چکیده
  طی چند سال اخیر خودکشی در میان جوانان آبدانان رشد فزاینده‌ای به‌خود گرفته است. توصیف تجربه و درک از خودکشی و جهان پدیداری و پیامدهای این اقدام جهت شناخت زیست جهان جوانان این منطقه از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. روش‏شناسی پژوهش حاضر کیفی است و از پدیدار‌شناسی اگزیستانسیالیستی برای انجام عملیات میدانی تحقیق و جهت تجزیه و تحلیل ...  بیشتر

3. مطالعۀ پدیدارشناختی اقدام به خودکشی در شهر آبدانان ایلام

امید قادرزاده؛ کامیار پیری

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 3-29

چکیده
  طی چند سال اخیر خودکشی در میان جوانان آبدانان رشد فزاینده‌ای به‌خود گرفته است. توصیف تجربه و درک از خودکشی و جهان پدیداری و پیامدهای این اقدام جهت شناخت زیست جهان جوانان این منطقه از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. روش‏شناسی پژوهش حاضر کیفی است و از پدیدار‌شناسی اگزیستانسیالیستی برای انجام عملیات میدانی تحقیق و جهت تجزیه و تحلیل ...  بیشتر