«بنیادگرایی» اسلامی و بدیل‌های مفهومی آن

هادی درویشی؛ سارا شریعتی

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 3-30

https://doi.org/10.22034/jsi.2020.244318

چکیده
  گاه برخی مفاهیم از فرط استفاده در حوزه‌های مختلف، کشسان­شده و قدرت توضیح­دهندگی خود را از دست می‌دهند و به­جای توضیح واقعیت، خود به حجاب واقعیت تبدیل می­شوند. درباره مفهوم بنیادگرایی چه می­توان گفت؟ آیا این مفهوم، توضیح­دهنده آن­چه که بنیادگرایی خوانده می­شود، است یا باید از مفاهیم جایگزین استفاده نمود؟ آیا مفهوم ...  بیشتر