"ملوک الطوایفی، دولتِ ملی یا دولت ملت" تحلیل جامعه شناختی دولت- ملت در اندیشۀ روشنفکران دورۀ قاجار

ئاکو احمدنژاد؛ یعقوب احمدی؛ افسانه ادریسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jsi.2021.538957.1476

چکیده
  شکل گیری دولت مدرن در معادلات سیاسی و جامعه شناختی به عنوان یکی از اصلی ترین بنیان های نوسازی و حتی در بسیاری موارد دموکراتیزه شدن جوامع و تغییرات متعاقب آن تلقی می شود. تبارشناسی شکل گیری دولت مدرن و همچنین اندیشه های متفکران پیرامون شاخص های دولت مدرن حاکی از اهمیت مولفه های فرهنگی و از جمله هویت در سال های اخیر پیرامون دولت مدرن ...  بیشتر

ملوک‌الطوایفی، دولتِ ملی یا دولت ملت: واکاوی فهم دولت- ملت در اندیشۀ روشنفکران دورۀ قاجار

ئاکو احمدنژاد؛ یعقوب احمدی؛ افسانه ادریسی

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 120-91

http://dx.doi.org//10.22034/jsi.2021.538957.1476

چکیده
  مقدمه: پرسش اساسی مطالعه حاضر پیرامون واکاوی مفهوم دولت مدرن در اندیشه‌های متفکران دوره قاجار و  نوع نگاه هنجاری آن‌ها در زمینه تعریف محدوده و چارچوب دولت مدرن مدون شده است.هدف و روش: مطالعه حاضر در چاچوب جامعه‌شناسی تاریخی مبتنی بر شناسایی روندهای موجود دولت‌سازی در دوره قاجار و عرصه سیاسی-اجتماعی در آن دوره، درصدد بررسی ساختمان ...  بیشتر

تبیین جامعه شناختی سیاست‌های هویتی دولت پهلوی اول

تقی آزاد ارمکی؛ علی محمد حاضری؛ علی ساعی؛ فرهاد نصرتی نژاد

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 59-81

http://dx.doi.org/10.22034/jsi.2020.244320

چکیده
  این پژوهش به چرایی اهمیت یافتن هویت ملی در دولت پهلوی، برجسته شدن عناصر باستانی هویت ایران و به حاشیه راندن عناصر اسلامی هویت ایرانی در دوره پهلوی اول با رویکردی تاریخی پرداخته است. نتایج نشان می­دهد که ادغام ایران در نظام جهانی و ضرورت دولت­سازی به شیوه مدرن و در نتیجه اهمیت یافتن هویت ملی در این شکل از دولت، موجب توجه کانونی به ...  بیشتر

تنظیمات ایرانی: حکومت‌مندی و برآمدن دولت مدرن در ایران

آرش حیدری

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 126-148

http://dx.doi.org/10.22034/jsi.2018.36650

چکیده
  بسترهای گفتمانیِ برآمدن دولت مدرن در ایران به دوران سال­های 1268 الی 1305 ه.ق برمی­گردد. در این دوران، وقایع و رویدادهای عمده­ای رخ دادند که روند رایجِ تاریخ سیاسی در ایران را تشکیل می­دهند و شاکله­ای مدرن به خود گرفته و اندیشۀ دولت فراگیر و هویت ملیِ واحد پروبلماتیک گردید. مسئلۀ اصلیِ مقاله حاضر از سویی تعیین تکلیف نظری با جریان­های ...  بیشتر

ارائه چارچوبى بدیل براى ارزیابى تکوین ملت ـدولت (نقد و بررسى دیدگاه حمیدرضا جلائى پور)

فرهاد نصرتى نژاد

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 154-168

چکیده
  مقوله دولت در جامعه معاصر ایران، از جمله موضوعاتى است که کمتر مورد توجه محققان، خصوصآ جامعه‌شناسان واقع شده است. یکى از معدود مطالعات انجام‌شده در این زمینه مقاله آقاى حمیدرضا جلایى‌پور است که با عنوان «جامعه و دولت معاصر در ایران: تمهیدى نظرى براى ارزیابى تکوین ملت‌ـ دولت» تلاش مى‌کند به کندوکاوى در خصوص وضعیت ملت‌ـ دولت ...  بیشتر