داغ‌ننگ؛ مروری سیستماتیک بر مطالعات انجام شده در ایران

مهلا محمدی؛ حسین اکبری؛ مجید فولادیان

دوره 23، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 98-130

https://doi.org/10.22034/jsi.2022.550574.1553

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف شناخت فرایند داغ­ننگ در بستر جامعه ایران، به ­بررسی سیستماتیک ادبیات این حوزه پرداخته است. بنابراین پس از طی فرایند سه مرحله­ای مرور سیستماتیک، 66 مقاله جهت مطالعه شناسایی شد. براساس نتایج، داغ­ننگ شامل سه مرحله برچسب، پاسخ و پیامد است که در جریان برهم‌کنشی‌ها در بستر اجتماعی، به ­صورت برچسب و اظهارات کنایه ...  بیشتر