کلیدواژه‌ها = دینداری
تعداد مقالات: 3
2. بررسی رفتار و نگرش جمع گرایانه شهروندان تهرانی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 34-58

سید علیرضا دربندی؛ سعید معیدفر


3. برابری گرایی جنسیتی در میان دانشجویان و متغیرهای زمینه ای و نگرشی مرتبط با آن

دوره 7، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 3-40

سید حسن سراج زاده؛ فاطمه جواهری