کلیدواژه‌ها = طبقه
تعداد مقالات: 6
1. طبقه اجتماعی و رتبة کنکور: مطالعه‌ای انتقادی در دانشگاه بوعلی سینای همدان

دوره 19، شماره 1، بهار 1397، صفحه 27-67

احمد کریمی بهروزیان؛ نـادر افقـی؛ حمید عباداللهی چنذانق


3. جنسیت و حق به شهر: آزمون نظریة لوفور در تهران

دوره 15، شماره 1، بهار 1393، صفحه 116-141

لادن رهبری؛ محمود شارع‌پور


4. جنسیت و حق به شهر: آزمون نظریة لوفور در تهران

دوره 14، شماره 1، بهار 1392، صفحه 116-141

لادن رهبری؛ محمود شارع‌پور


6. بررسی ماهیت طبقاتی تجار در دوره قاجاریه

دوره 7، شماره 1، بهار 1385، صفحه 66-92

علی محمد حاضری؛ هادی رهبری