کلیدواژه‌ها = مشارکت اجتماعی
تعداد مقالات: 3
2. تبیین و مقایسه مشارکت اجتماعی جوانان در دو جامعه ایران و تاجیکستان

دوره 15، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 93-131

علیرضا محسنی تبریزی؛ مجتبی عباسی قادی


3. اعتماد و مشارکت ( بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در شهرتهران )

دوره 10، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 109-135

پروین علی پور؛ محمد جواد زاهدی؛ ملیحه شیانی