کلیدواژه‌ها = هویت قومی
تعداد مقالات: 7
1. قومیت و احساس طرد اجتماعی؛ مخاطرات اجتماعی پیش رو (مورد مطالعه؛ قوم عرب شهرستان اهواز)

دوره 17، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 74-104

عبدالرضا نواح؛ سید عبدالحسین نبوی؛ خیری حیدری


2. تأثیر سبک زندگی بر هویت قومی (مطالعه نمونه‌ای در استان لرستان )

دوره 16، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 65-92

نورالدین اله‌دادی؛ محمدجواد زاهدی؛ هوشنگ نایبی؛ شهناز صداقت‌زادگان


3. تأثیر سبک زندگی بر هویت اجتماعی (مطالعه تجربی جوانان شهر سنندج)

دوره 14، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 131-152

هوشنگ نایبی؛ ستار محمدی‏تلور


4. بررسی همبسته های اجتماعی میزان گرایش دانشجویان دانشگاههای شهر تهران به جنبش های دینی جدید

دوره 10، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 55-86

محمد اسماعیل ریاحی؛ زین العابدین جعفری


5. نسبت هویت ملی با هویت قومی در میان اقوام ایرانی

دوره 9، 3,4، پاییز 1387، صفحه 143-164

ابراهیم حاجیانی


6. جهانی شدن و هویتِ فرهنگیِ قومِ لک

دوره 8، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-29

غلامعباس توسلی؛ سیاوش قلی پور


7. تأثیر احساس محرومیت نسبی بر هویت قومی و هویت ملی مطالعه موردی: اعراب استان خوزستان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 122-140

عبدالرضا نواح؛ سید مجتبی تقوی‌نسب