کلیدواژه‌ها = سرمایه فرهنگی
تعداد مقالات: 8
3. تحلیل جامعه‌شناختی گرایش به دموکراسی در بین شهروندان تهرانی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 3-28

سید مهدی مرشدی اصطهباناتی؛ سیف اله سیف اللهی؛ منصور وثوقی


4. تحلیل جامعه‌شناختی رابطه بین اجتماع علمی و سرمایه علمی (مطالعة اجتماع علمی رشته جامعه‌شناسی)

دوره 17، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 26-48

مهناز جلیلی؛ محمدجواد زاهدی؛ فرهنگ ارشاد؛ علی ربیعی