کلیدواژه‌ها = سرمایه اقتصادی
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل جامعه‌شناختی گرایش به دموکراسی در بین شهروندان تهرانی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 3-28

سید مهدی مرشدی اصطهباناتی؛ سیف اله سیف اللهی؛ منصور وثوقی