کلیدواژه‌ها = حمایت اجتماعی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان روابط همسایگی مطالعه موردی شهروندان ساکن شهر بابل

دوره 17، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 49-77

نادر رازقی؛ محمود شارع پور؛ حسن ابراهیمی گتابی


2. بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر سلامت عمومی سالمندان

دوره 10، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-27

سید عبدالحسین نبوی؛ کریم رضادوست؛ زهرا بهرامی نژاد


3. سرمایه اجتماعی جوانان در ایران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 57-84

ملیحه شیانی؛ میر طاهر موسوی؛ سعید مدنی قهفرخی


4. گسترش نقش زنان در جهت حمایت شغلی-خانوادگی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 126-165

امیر رستگار خالد