کلیدواژه‌ها = حمایت اجتماعی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تأثیر عوامل اجتماعی شدن در ارتقاء سلامت اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه شهر مریوان

دوره 20، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 145-176

اعظم خطیبی؛ مهناز رجبی فر؛ اعظم خطیبی Khatibi


2. بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان روابط همسایگی مطالعه موردی شهروندان ساکن شهر بابل

دوره 17، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 49-77

نادر رازقی؛ محمود شارع پور؛ حسن ابراهیمی گتابی


3. بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر سلامت عمومی سالمندان

دوره 10، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-27

سید عبدالحسین نبوی؛ کریم رضادوست؛ زهرا بهرامی نژاد


4. سرمایه اجتماعی جوانان در ایران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 57-84

ملیحه شیانی؛ میر طاهر موسوی؛ سعید مدنی قهفرخی


5. گسترش نقش زنان در جهت حمایت شغلی-خانوادگی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 126-165

امیر رستگار خالد