کلیدواژه‌ها = هویت
تعداد مقالات: 5
1. هویت ایرانى در گفتار جوانان

دوره 12، 1,2، بهار 1390، صفحه 36-62

کاووس سیدامامى


2. بررسى رابطه سبک زندگى با هویت قومى جوانان (مطالعه موردى: شهرستان مهاباد)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 17-44

ابوالفضل ذوالفقارى؛ لاوین سلطانى


3. اینترنت و تغییر اجتماعی در ایران: نگاهی فراتحلیلی با تأکید بر جوانان

دوره 9، 3,4، پاییز 1387، صفحه 120-142

مهدی منتظرقائم؛ احسان شاقاسمی


4. تأثیر احساس محرومیت نسبی بر هویت قومی و هویت ملی مطالعه موردی: اعراب استان خوزستان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 122-140

عبدالرضا نواح؛ سید مجتبی تقوی‌نسب


5. ماهواره و هویت جنسیتی دختران جوان(مطالعه موردی دختران دبیرستانی منطقه 5 شهر تهران)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 76-100

فروغ السادات عریضی؛ فریدون وحیدا؛ پروانه دانش