کلیدواژه‌ها = حافظه جمعى
تعداد مقالات: 1
1. نقش حافظه جمعى در بروز منازعات قومى

دوره 13، 1-2، بهار 1391، صفحه 131-153

علی اصغر داوودی