«خود و دیگری» در اندیشة نیما

احسام سلطانی؛ محمدجواد زاهدی

دوره 18، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 30-52

چکیده
  به دلیل سرشت اجتماعی انسان، اساساً تنهایی ناممکن است. اجتماع، نه با «من» بلکه با یک انسان دیگر، با «تو»، شکل می‌گیرد. باختین از جمله افرادی است که در مباحثی که پیش می‌کشد به این امر اشاره می‌کند که وجود دیگری شالوده شکل­گیری "خود" است. در مقاله حاضر به «خود» و «دیگری» در اندیشة نیما پرداخته شده است. منظور از دیگری، ...  بیشتر

دین‏داری و گفتمان تلویزیونی در ایران

عباس کاظمی؛ مرتضی پرویزن

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1391، ، صفحه 25-56

چکیده
  مطالعه و تحقیق در باب شیوه‌ها و چگونگی امکان رمزگشایی از متون رسانه‌ای همواره یکی از مهمترین  دغدغه‎های حوزه مطالعات فرهنگی بوده است. متغیرهایی نظیر طبقه‌ اجتماعی، شغل، میزان درآمد و دسترسی گفتمانی در تحلیل‌ها مورد توجه بوده‌اند اما این متغیرها اگرچه در همه جوامع اهمیت دارند اما بر حسب زمینه‌های اجتماعی می‎توان متغیرهای ...  بیشتر