دین‏داری و گفتمان تلویزیونی در ایران

عباس کاظمی؛ مرتضی پرویزن

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1391، ، صفحه 25-56

چکیده
  مطالعه و تحقیق در باب شیوه‌ها و چگونگی امکان رمزگشایی از متون رسانه‌ای همواره یکی از مهمترین  دغدغه‎های حوزه مطالعات فرهنگی بوده است. متغیرهایی نظیر طبقه‌ اجتماعی، شغل، میزان درآمد و دسترسی گفتمانی در تحلیل‌ها مورد توجه بوده‌اند اما این متغیرها اگرچه در همه جوامع اهمیت دارند اما بر حسب زمینه‌های اجتماعی می‎توان متغیرهای ...  بیشتر

چالش های باز تولید هژمونی دولت از طریق گفتمان مدرسه

محمد رضایی؛ محمد جواد غلامرضا کاشی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1384، ، صفحه 34-58

چکیده
  یر اساس نظریه های باز تولید،مدارس از جمله نهادهایی هستند که حکومتها در کنار سایرنهادهای اجتماعی سعی می کنند تا از طریق آنها هژمونی خود را باز تولید کنند.در این مقاله نشان داده شده است که بر خلاف نظریه های مذکور ،صرف ایدئولوژیک بودن ساختار مدرسه برای عملکرد موفق آن کفایت نمی کند.در واقع،تلاش ایدئولوژیک برای مرجح سازی معانی خاص فقط ...  بیشتر