کلیدواژه‌ها = احساس امنیت
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و میزان احساس امنیت اجتماعی در شهر یزد

دوره 13، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 83-110

راضیه ذاکری‌هامانه؛ سیدعلیرضا افشانی؛ عباس عسکری‌ندوشن


3. اعتماد ،اجتماع و جنسیت بررسی تطبیقی اعتماد متقابل در بین دو جنس

دوره 5، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 100-132

تقی آزاد ارمکی؛ افسانه کمالی