زندگی روزمره در پارک‌های شهری: مطالعه مقایسه‎ای پارک‏های تهران و کرمان

پرویز اجلالی؛ ریحانة انجم شعاع

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1391، ، صفحه 111-148

چکیده
  هدف از این پژوهش شناخت زندگی روزمره ایرانی از خلال مطالعه یکی از فضاهای عمومی شهری یعنی پارک‌ها می‌باشد. در کلان شهــر  تهران  دو پارک عمومی بزرگ  که یکی در منطقة مرفه‎نشین در منتهی‌الیه شمال  تهران و دیگری در جنوب این  شهر قرار دارد، برای بررسی انتخاب شدند. در شهر متوسط کرمان نیز دو پارک مادر و شورا برگزیده شدند که یکی ...  بیشتر