کلیدواژه‌ها = شبکه خوشه‌ای
1. مدل‌سازی عامل محور اعتماد در ساختارهای مختلف شبکه‌های اجتماعی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 57-86

احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ عطیه صادقی