کلیدواژه‌ها = رفاه اجتماعی ـ گروه‌های هدف ـ انتخابات ـ سیاست‌گذاری اجتماعی ـ تهران
تعداد مقالات: 1
1. بررسی گروه‌های هدف در تبلیغات هشتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر تهران

دوره 9، 1,2، بهار 1387، صفحه 142-150

مهدی طالب؛ سیداحمد فیروزآبادی؛ حسین ایمانی جاجرمی؛ علیرضا صادقی