کلیدواژه‌ها = فئودالیسم
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تطبیقی ـ تاریخی رابطه ساختار سیاسی با توسعه اقتصادی

دوره 8، شماره 1، بهار 1386، صفحه 1-36

مسعود چلبی؛ غلامرضا عظیمی