تحلیل محتوای قطع‌نامه‌های دوره انقلاب (از شهریور تا 22 بهمن )1357

اسماعیل حسن‌زاده

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1386، ، صفحه 7-41

چکیده
  قطع‌نامه‌ها یکی از منابع مهم تاریخ انقلاب اسلامی است که، به‌دلیل جنبه‌های کاربردی‌اش در دوران تحولات انقلابی، ارزش داوری و غرض‌ورزی در آن‌ها راه نیافته است. تحلیل قطع‌نامه‌ها در کنار سایر منابع مشابه، همچون دیوار نوشته‌ها و شعارها، می‌تواند ابعاد جدیدی را در مطالعات انقلاب اسلامی بگشاید. با توجه به ارزش تاریخی این دسته از ...  بیشتر