کلیدواژه‌ها = مبدأ
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه هویت طبقاتی اجتماعی زنان شاغل در دانشگاه‌های اهواز با استفاده از مدل‌های قطری تحرک

دوره 8، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 30-53

عبدالرحمن راسخ؛ صدیقه حافظی؛ معصومه باقری