کلیدواژه‌ها = هویت اجتماعى
تعداد مقالات: 2
1. هویت ایرانى در گفتار جوانان

دوره 12، 1,2، بهار 1390، صفحه 36-62

کاووس سیدامامى


2. بررسى رابطه سبک زندگى با هویت قومى جوانان (مطالعه موردى: شهرستان مهاباد)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 17-44

ابوالفضل ذوالفقارى؛ لاوین سلطانى