کلیدواژه‌ها = اعمال مذهبى؛ تئورى محرومیت؛ تئورى جامعه‌پذیرى؛ تئورى اعتقادات آموزه‌اى؛ تعلق مذهبى؛ لیزرل؛ تحلیل مسیر
تعداد مقالات: 1
1. تبیین اعمال مذهبى: مدلى نظرى و آزمونى تجربى

دوره 12، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 92-114

محمدرضا طالبان