کلیدواژه‌ها = رویکرد تاریخى
تعداد مقالات: 2
1. درباره نیمرخ رفتار ایرانى (سنخ‌شناسى مدل‌ها)

دوره 11، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-47

مقصود فراستخواه


2. درباره نیمرخ رفتار ایرانى (سنخ شناسى مدلها)

دوره 11، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-47

مقصود فراستخواه