بررسى نقش خانواده در جامعه پذیرى ورزشى

سید ضیاء هاشمى؛ رامین مرادى

دوره 11، شماره 4 ، آبان 1389، ، صفحه 141-164

چکیده
  مطالعه پیرامون ورزش از دهه 1960 مورد توجه جامعه‌شناسان قرار گرفته است. در این حوزه به مسائل متنوعى ازجمله خشونت در ورزش، اقتصاد و ورزش، سیاست و ورزش و بسیارى دیگر از مسائل پرداخته مى‌شود. در این مقاله ما به بررسى مسائل مربوط به جامعه‌پذیرى ورزشى پرداخته‌ایم و بحث خود را روى عواملى متمرکز کرده‌ایم که سبب ورود فرد و ادامه فعالیت‌اش ...  بیشتر