نقش تعاملات دانشجویان و اساتید در تکوین سرمایه اجتماعی دانشگاهی

محمد امین قانعی راد

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1385، ، صفحه 3-29

چکیده
  تعاملات و ارتباطات بین دانشجویان و اساتید یکی از اصلی ترین عرصه های ارتباطات در آموزش عالی و مهم ترین سرمایه دانشگاهی محسوب می شوند.این پژوهش با روش پیمایشی و کاربرد ابزار پرسشنامه  مناسبات بین دانشجویان و استادید رشته های علوم اجتماعی در دانشگاه های تربیت معلم،تهران،شهید بهشتی،الزهرا،علامه طباطبایی را مورد بررسی قرار می دهد.قلمروهای ...  بیشتر

گفت و گوهای پیش الگویی در جامعه شناسی ایران

محمد امین قانعی راد

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1383، ، صفحه 5-39

چکیده
  گفت و گو در صورتهای مختلف خود اعم از محاوره و مکالمات عادی تا بحث ها،جدالها و مذاکرات فکری در دنیای علم نقش اساسی دارد،به طوری که دنیای دانش را می توان همچون یک فضای مکالمه و گفت و گو توصیف کرد.این مقاله با کاربرد شاخص کیفی چگونگی گفت و گوها و تعاملات بین اصحاب جامعه شناسی در ایران به بررسی میزان توسعه یافتگی دانش جامعه شناسی ما می پردازد.تمایز ...  بیشتر