داغ‌ننگ؛ مروری سیستماتیک بر مطالعات انجام شده در ایران

مهلا محمدی؛ حسین اکبری؛ مجید فولادیان

دوره 23، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 98-130

https://doi.org/10.22034/jsi.2022.550574.1553

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف شناخت فرایند داغ­ننگ در بستر جامعه ایران، به ­بررسی سیستماتیک ادبیات این حوزه پرداخته است. بنابراین پس از طی فرایند سه مرحله­ای مرور سیستماتیک، 66 مقاله جهت مطالعه شناسایی شد. براساس نتایج، داغ­ننگ شامل سه مرحله برچسب، پاسخ و پیامد است که در جریان برهم‌کنشی‌ها در بستر اجتماعی، به ­صورت برچسب و اظهارات کنایه ...  بیشتر

داغ ننگ، کیفیت روابط اعضاء خانواده و سلامت روان خانواده زندانیان

منصوره اعظم آزاده؛ مرضیه مشتاقیان

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 44-69

چکیده
  با توجه به اهمیت حفظ و ارتقاء روابط اعضاء خانواده طی دوران حبس، مقاله حاضر با استفاده از روش پیمایش، به بررسی روابط بین داغ ننگ(متغیر مستقل)، کیفیت روابط اعضاء خانواده(متغیر واسط)، و عدم­سلامت روان اعضاء خانواده (متغیر پیامد) می‌پردازد. در این تحقیق داغ ننگ در دو بعد تعاملی و جنسیتی، کیفیت روابط اعضاء خانواده در سه بعد روابط زن- شوهر، ...  بیشتر