کلیدواژه‌ها = وابستگی عاطفی
تعداد مقالات: 1
1. روابط خانوادگی و کنش مبتنی بر دلبستگی عاطفی تعمیم یافته در جوانان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 166-184

خدیجه سفیری؛ مهناز جزایری