مطالعه نقش مدیریت شهری نوین در کاهش آسیب‌های اجتماعی زنان سرپرست خانوار با تاکید بر شهر کرج

صلاح الدین قادری

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 149-175

https://doi.org/10.22034/jsi.2020.244217

چکیده
  حکمرانی و مدیریت شهری نوین بیش از آن­که بر مولفه­های کالبدی و اقتصادی تاکید کند بر مولفه­های اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی تاکید دارد. آسیب­های اجتماعی یکی از چالش­های اساسی کلان­شهرهای امروز است که نیازمند تلاش مدیریت شهری به­صورت ویژه در این حوزه است. هدف اصلی مقاله بررسی نقش مدیریت شهری نوین (مبتنی بر دو مولفه ارتقا ...  بیشتر