کلیدواژه‌ها = روابط همسایگی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان روابط همسایگی مطالعه موردی شهروندان ساکن شهر بابل

دوره 17، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 49-77

نادر رازقی؛ محمود شارع پور؛ حسن ابراهیمی گتابی