انتقاداتی بر انواع مثالی در جامعه‌شناسی دین ماکس وبر

ابوالفضل فتح‌آبادی

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 135-152

چکیده
  ماکس وبر، عموماً به عنوان ارائه‌کننده انواع مثالی اقتدار شناخته می‌شود. اما وی، همچنین انواع مثالی نگرش‌­­های دینی را نیز مطرح کرده است. تاکید من بر انواع مثالی در جامعه­­­­­‌شناسی دین وی، بر این واقعیت شکل گرفته است که کتب اصلی جامعه‌­­ شناسی و نیز منابع جامعه ‌شناسی دین، گرایش به این دارند که نوع‌شناسی دینی ارائه ...  بیشتر