معرفی کتاب: کار گروهی با گروه‌های جمعیتی در معرض مخاطره

زهرا فرضی‌زاده

دوره 17، 1,2 ، فروردین 1395، ، صفحه 223-232

چکیده
  انسان‌ها در گروه متولد می‌شوند و زندگی‌شان مجموعه تجاربی از عضویت در گروه‌های مختلف است (افراس[1]، 2005: 2). برقراری ارتباط با دیگران، تطبیق‌پذیری، یادگیری، هم‌اندیشی، تلفیق ایده‌ها و امکان تحقق خلاقیت، همکاری و کمک به یکدیگر، گرایش به افزایش شایستگی، تعهد، احترام، مسئولیت‌پذیری،از خودگذشتگی، وفاداری، پشتکار، اعتماد، نظم‌پذیری ...  بیشتر