تعداد مقالات: 442
2. تبیین رابطه کاربری اینترنت و مشارکت سیاسی در ایران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-41

حمید عبداللهیان؛ احسن حقگویی


3. مطالعه تطبیقی ـ تاریخی رابطه ساختار سیاسی با توسعه اقتصادی

دوره 8، شماره 1، بهار 1386، صفحه 1-36

مسعود چلبی؛ غلامرضا عظیمی


4. جهانی شدن و هویتِ فرهنگیِ قومِ لک

دوره 8، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-29

غلامعباس توسلی؛ سیاوش قلی پور


5. به مثابة پاسخ: مرور و تکمله‌ای بر مباحث «عرفی‌شدن»

دوره 8، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 1-14

علی‌رضا شجاعی‌زند


8. درباره نیمرخ رفتار ایرانى (سنخ‌شناسى مدل‌ها)

دوره 11، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-47

مقصود فراستخواه


9. بررسى تأثیر عوامل فرهنگى بر الگوى ازدواج (مطالعه موردى: شهر شیراز)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-16

زهرا کاظمى؛ صغرى نیازى


12. فهرست

دوره 6، شماره 1، بهار 1384، صفحه 1-1


13. فهرست

دوره 4، شماره 3، پاییز 1381، صفحه 1-2


14. فهرست

دوره 7، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 1-1


15. فهرست

دوره 6، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 1-1


16. فهرست

دوره 7، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 1-1


17. فهرست

دوره 7، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 1-1


19. تبارشناسی نظم تهرانِ امروز با محوریت نقش نهاد کمیسیون ماده پنج

دوره 18، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-27

آوا دهقانی؛ ابراهیم توفیق


22. مطالعۀ پدیدارشناختی اقدام به خودکشی در شهر آبدانان ایلام

دوره 14، شماره 1، بهار 1392، صفحه 3-29

امید قادرزاده؛ کامیار پیری


23. بررسی تجربی ناسازگاری پایگاهی و پیامدهای سیاسی آن

دوره 14، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 3-30

سلیمان پاک‏ سرشت؛ بهروز صفری


25. مطالعۀ پدیدارشناختی اقدام به خودکشی در شهر آبدانان ایلام

دوره 15، شماره 1، بهار 1393، صفحه 3-29

امید قادرزاده؛ کامیار پیری