تعداد مقالات: 387
5. مطالعۀ پدیدارشناختی اقدام به خودکشی در شهر آبدانان ایلام

دوره 14، شماره 1، بهار 1392، صفحه 3-29

امید قادرزاده؛ کامیار پیری


6. بررسی تجربی ناسازگاری پایگاهی و پیامدهای سیاسی آن

دوره 14، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 3-30

سلیمان پاک‏ سرشت؛ بهروز صفری


8. مطالعۀ پدیدارشناختی اقدام به خودکشی در شهر آبدانان ایلام

دوره 15، شماره 1، بهار 1393، صفحه 3-29

امید قادرزاده؛ کامیار پیری


9. اخلاق پژوهش در علوم اجتماعی ایران

دوره 15، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 3-23

سید آیت‌الله میرزایی؛ معصومه قاراخانی


11. مطالعه کیفی مذهب و قوم‌گرایی در میان کُردهای شیعه و سنی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 3-29

سید حسین سراج‌زاده؛ امید قادرزاده؛ جمیل رحمانی


12. یک ارزیابی‌ درونی از کیفیت خروجی نظام آموزش جامعه‌شناسی در ایران

دوره 16، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 3-24

محمد فاضلی؛ سجاد فتاحی؛ معصومه اشتیاقی؛ نسترن زنجان رفیعی


13. بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر دانش آفرینی

دوره 10، شماره 1، بهار 1388، صفحه 3-28

محمد عباس زاده؛ لیلا مقتدایی


15. شبکه‌های اجتماعی و رفتار رأی‌دهی جوانان در شهر مشهد

دوره 10، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 3-26

سوسن باستانی؛ منصوره اعظم آزاده؛ فاطمه سلطانی


17. احساس شهروندی در مراکز استان‌های ایران

دوره 9، 3,4، پاییز 1387، صفحه 3-23

علی یوسفی؛ مژگان عظیمی‌هاشمی


18. تبیین رابطه کاربری اینترنت و مشارکت سیاسی در ایران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-41

حمید عبداللهیان؛ احسن حقگویی


19. مطالعه تطبیقی ـ تاریخی رابطه ساختار سیاسی با توسعه اقتصادی

دوره 8، شماره 1، بهار 1386، صفحه 1-36

مسعود چلبی؛ غلامرضا عظیمی


21. جهانی شدن و هویتِ فرهنگیِ قومِ لک

دوره 8، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-29

غلامعباس توسلی؛ سیاوش قلی پور


22. به مثابة پاسخ: مرور و تکمله‌ای بر مباحث «عرفی‌شدن»

دوره 8، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 1-14

علی‌رضا شجاعی‌زند


25. نقش طبقه متوسط جدید در مطالبات مردمسالارانه دوره پهلوى

دوره 12، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 3-36

حسین رحمت الهى؛ سید شهاب الدین موسوى زاده