دوره و شماره: دوره 21، شماره 3، پاییز 1399 
2. بازخوانی افلاطونی سوژه در فیلم سینمایی گاو، ساختۀ داریوش مهرجویی

صفحه 31-58

وحید ترابی جهرمی؛ نازنین ملکیان؛ سروناز تربتی؛ نوروز هاشم‌زهی


3. تبیین جامعه شناختی سیاست‌های هویتی دولت پهلوی اول

صفحه 59-81

تقی آزاد ارمکی؛ علی محمد حاضری؛ علی ساعی؛ فرهاد نصرتی نژاد


6. زنانگی اروتیک: برساختی تاریخی

صفحه 129-147

رعنا پورمحمد؛ علی رجبلو؛ آرش حیدری؛ فاطمه صادقی