فوکو و لکان؛ دلالت هایی جامعه شناختی بر ادراک بیماری

فاطمه جواهری؛ سید حسین سراج زاده؛ سجاد ممبینی

دوره 22، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 3-22

https://doi.org//10.22034/jsi.2021.535587.1464

چکیده
  پژوهش حاضر قسمی مطالعۀ پساساختارگرایانۀ بیماری و سازوکارهای ادراک آن بوده که در صدد است شکلی از یک جامعه ­شناسی پزشکیِ نظری و مفهومی را صورت­ بندی نماید. به این منظور از ظرفیت­ های نظری آراء فوکو و لکان برای توضیح ادراک بیماری و فرآیندهای شکل ­گیری آن بهره گرفته شد. نظریۀ فوکویی هرمنوتیک خود (سوژه)، و مفهوم لکانیِ امر نمادین، ...  بیشتر

فمینیسم در ایران ( بررسی جامعه‌شناختی فمینیسم ایرانی؛ نمونۀ مورد مطالعه: قرۃالعین)

خّیام عبّاسی

دوره 22، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 23-43

https://doi.org//10.22034/jsi.2021.532556.1448

چکیده
  فرض اصلی این پژوهش بر بنیان وجود مؤلفه­ های مشترک میان اهداف قرۃالعین در چارچوب جنبش بابیه با اهداف فمینیسم غربی استوار است. پرسش ­های اساسی عبارتند از این­که: آیا کنش­های قرۃالعین با هدف ایجاد موقعیت ­های برابر میان زنان و مردان، احقاق حقوق زنان و تلاش برای مرتفع کردن تبعیض­ های ساختاری علیه آنان، واجد مؤلفه ­های اولیه­ ...  بیشتر

فک شدگی و حک شدگی مصرف: تبیین مصرف نمایشی و غیرنمایشی براساس رهیافت های فک شدگی و حک شدگی اقتصاد نهادگرا (نمونه بررسی شده: شهروندان شهر زنجان)

فاطمه بیات؛ سیده هاجر حسینی

دوره 22، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 44-76

https://doi.org//10.22034/jsi.2021.530531.1435

چکیده
  پژوهش با هدف بررسی فک­ شدگی و حک ­شدگی مصرف (نمایشی/غیرنمایشی)، به­ صورت آمیخته و متوالی تبیینی در سال 1399 انجام شده است. جمعیت موردبررسی، ساکنین دارای تحصیلات عالی20 تا 65ساله شهر زنجان است. نمونه ­ها در دو مرحله با روش خوشه ­ای چندمرحله­ ای (502n=) و هدفمند و اشباع نظری (20n=) انتخاب شدند. ابزارها و روش­های گردآوری داده ­ها، پرسش­نامه ...  بیشتر

بررسی حمایت‌ والدین از فرزندان بزرگ‌سال و عوامل اثرگذار بر آن در شهر تهران

فاطمه مدیری؛ مجید کوششی

دوره 22، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 77-103

https://doi.org//10.22034/jsi.2022.532425.1447

چکیده
  در سال‌های اخیر تغییرات جمعیتی منجر به افزایش مدت‌زمان فرزندی-والدگری و پیچیده ­تر شدن پیوندهای عمودی بین نسل­ ها شده ‌است. هدف این مقاله بررسی میزان حمایت والدین از فرزندان بزرگ‌سال در ابعاد مختلف و عوامل موثر بر آن بوده است؟ جمعیت آماری پیمایش، افراد 18 سال و بالاتر شهر تهران بوده که حداقل یک والد زنده داشته و هم‌سکنا نبوده‌اند. ...  بیشتر

تعیین کننده‌های سن قصد شده ازدواج: پژوهشی در میان جوانان شهر اصفهان

علیرضا بختیاری؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ ملیحه علی مندگاری؛ عباس عسکری ندوشن

دوره 22، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 104-129

https://doi.org//10.22034/jsi.2021.527367.1427

چکیده
  تحولات سن ازدواج در ایران که در بستر تغییرات گسترده ساختاری و نگرشی دهه‌های اخیر رخ داده است، در پژوهش‌های مختلفی مطالعه شده، اما تاکنون تعیین‌کننده‌های سن قصد شده ازدواج کمتر مورد توجه محققین قرار گرفته است. این پژوهش با هدف مطالعه تعیین کننده‌های سن قصد شده ازدواج جوانان هرگز ازدواج‌نکرده در شهر اصفهان صورت پذیرفت. نمونه تحقیق ...  بیشتر

تکنیک ردیابی فرآیند و مطالعات هویت ملی در جامعه ایران: مرور نظام مند مقالات علمی-پژوهشی کیفی(1373-1398)

محمدعلی مومبینی؛ علی ربانی؛ وحید قاسمی؛ علیرضا زهیری

دوره 22، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 130-153

https://doi.org//10.22034/jsi.2022.535752.1466

چکیده
  تحقیق حاضر در تلاش است بر مبنای اصول کلی تکنیک ردیابی­ فرآیند، با استفاده از روش مرور نظام مند به واکاوی ویژگی­ های کلی و ارزیابی انتقادی مقالات علمی-پژوهشی مبتنی بر روش کیفی با موضوع هویت­ ملی در جامعه ایران بعد از انقلاب 57 در بازه زمانی 1373 تا 1398 اقدام نماید. نتایج تحقیق نشان می دهد که آشنایی اندک محققان و پژوهشگران ایرانی با تکنیک ...  بیشتر