دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، زمستان 1393 
1. مطالعه کیفی مذهب و قوم‌گرایی در میان کُردهای شیعه و سنی

صفحه 3-29

سید حسین سراج‌زاده؛ امید قادرزاده؛ جمیل رحمانی


5. زنان و بازتولید پدرسالاری (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

صفحه 111-152

سیاوش قلی پور؛ نادر امیری؛ مهسا تیزچنگ