دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تابستان 1386 
4. مطالعه جامعه‌شناختی بزهکاری: آزمون تجربی نظریه فشار عمومی اگنیو

صفحه 75-99

اکبر علیوردی‌نیا؛ محمداسماعیل ریاحی؛ سیده ملیحه موسوی چاشمی